Lietuvos Respublikos statybos Įstatymas

 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

 

Priimtas 1996- 03-19, Nr. I-1240;
2000-09-19 priimta įstatymo nauja redakcija,
įsigaliojo nuo 2001-08-01,
negalioja nuo 2001-08-01;
2001-11-08 priimta įstatymo nauja redakcija,
įsigaliojo nuo 2002-07-01

Žin., 1996, Nr. 32-788

Žin., 2001, Nr. 101-3597

 

PAKEITIMAI

Pakeitimo data ir Nr.

Paskelbta "Valstybės žiniose"

Aktualiosios ir originali redakcijos

2005-11-17, Nr. X-404

2005, Nr. 143-5175

nuo 2005-11-17

2005-03-17, Nr. IX-136

2005, Nr. 43-1355

nuo 2005-03-17 iki 2005-11-16

2004-04-29, Nr. IX-2215

2004, Nr. 73-2545

nuo 2004-04-29 iki 2005-03-16

2003-12-18, Nr. IX-1924

2003, Nr. 123-5592

nuo 2003-12-18 iki 2004-04-28

2003-10-16, Nr. IX-1780;
pakeitimas įsigalioja nuo 2005-01-01,
išskyrus šio įstatymo 9 straipsnį

2003, Nr. 104-4649

nuo 2003-10-16 iki 2003-12-17

2002-12-10, Nr. IX-1269

2002, Nr. 124-5625

nuo 2002-12-10 iki 2003-10-15

2002-07-02, Nr. IX-1018

2002, Nr. 73-3093

nuo 2002-07-02 iki 2002-12-09

2001-11-08, Nr. IX-583

2001, Nr. 101-3597

nuo 2001-11-08 iki 2002-07-01

2001-07-12, Nr. IX-470

2001, Nr. 66-2411

nuo 2001-07-12 iki 2001-11-07

2000-12-23, Nr. IX-134

2000, Nr. 113-3621

nuo 2000-12-23 iki 2001-07-11

2000-09-19, Nr. VIII-1948

2000, Nr. 84-2533

nuo 2000-09-19 iki 2000-12-22

2000-08-31, Nr. VIII-1909

2000, Nr. 78-2360

nuo 2000-08-31 iki 2000-09-18

1997-06-26, Nr. VIII-326

1997, Nr. 65-1551

nuo 1997-06-26 iki 2000-08-30

   

įsigaliojo nuo 1996-09-01

 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas

 

Priimtas 2001-11-13, Nr. IX-598,
įsigaliojo nuo 2001-11-30

Žin., 2001, Nr. 101-3598