AM ministro įsakymai

Dėl valstybės įmonės "Statybos produkcijos sertifikavimo centras" paskyrimo atlikti statybos produktų techninį įteisinimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-496/2006 10 27/Įsigaliojo nuo 2006 11 05/Valstybės žinios'2006 Nr.118-4522)

Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-438/2006 09 29/Įsigaliojo nuo 2006 10 12/Valstybės žinios'2006 Nr.108-4118)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-375 "Dėl įstaigų, atliekančių statybos produktų atitikties įvertinimą, paskyrimo" pakeitimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-150/2006 04 03/Įsigaliojo nuo 2006 04 09/Valstybės žinios'2006 Nr.39-1399)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-62/2006 02 01/Įsigaliojo nuo 2006 02 14/Valstybės žinios'2006 Nr.18-643)

Dėl valstybės įmonės statybos produkcijos sertifikavimo centro ir UAB "Alzida" paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-645/2005 12 28/Įsigaliojo nuo 2006 01 06/Valstybės žinios'2006 Nr.2-20)

Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos instituto paskyrimo atlikti statybos produktų atitikties įvertinimą
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-413/2005 08 24/Įsigaliojo nuo 2005 08 31/Valstybės žinios'2005 Nr.105-3888)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-156/2005 03 18/Įsigaliojo nuo 2005 08 19/Valstybės žinios'2005 Nr.100-3733)

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.06:2005 "Aliumininių konstrukcijų projektavimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/D1-152/2005 03 17/Įsigaliojo nuo 2005 03 27/Valstybės žinios'2005 Nr.39-1282)

Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE" ženklinimas" patvirtinimo
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/Įsakymas/187/2002 04 18/Įsigaliojo nuo 2002 06 01/Valstybės žinios'2002 Nr.54-2140)