2020-07-09

Respublikinė langų ir durų gamintojų asociacija – RLDGA, šiuos, „Langų ir durų ir jų komponentų kokybinio ir vizualaus vertinimo metodinius nurodymus ir rekomendacijas“ parengė įvertinusi statybos proceso dalyvių techninius ir teisinius santykius bei šiuo pagrindu grindžiamus įsipareigojimus, langų ir durų gamintojų patirtį, esamą statybų norminės, ir teisinės bazės situaciją.

Langų ir durų, ir jų komponentų kokybinio, ir vizualaus vertinimo metodiniai nurodymai, ir rekomendacijos“ apjungia rekomendacijas:

1) Apkaustų ir furnitūros srityje,

2) Vertinimą aliuminio gaminiams,

3) Vertinimą medžio gaminiams,

4) Plastiko, PVC-U gaminių, profiliuočių vertinimą,

5) Stiklo ir stiklo paketų gaminių vertinimą,

6) Produktų indentifikavimą,

7) Techninį aptarnavimą ir priežiūrą.

Pagrindinė ir esminė šio “Langų ir durų, ir jųkomponentųkokybinio, ir vizualaus vertinimo metodiniai nurodymai, ir rekomendacijos“ leidinio atsiradimo priežastis buvo ir yra techniniu, ir iš dalies teisiniu požiūriu neadekvatus, ne ekspertinis bei nepagrįstais ir/arba sąlygotas kitų tikslų ir/arba pagrįstas tik netinkamais kriterijais, argumentais ir išvadomis, statybų dalyvių t.y. užsakovo, gen. rangovo, prižiūrinčių institucijų taip pat kitų suinteresuotų šalių langų ir durų kokybės bei jų komponentų kokybinis gaminių vertinimas. Kilę nesutarimai dėl šių priežasčių tai – ne laiku užbaigti objektai bei statybų dalyvių tarpusavio įsipareigojimų ir tarpusavio atsiskaitymų įšaldymas. Dažnu atveju sprendimo ieškojimas ilgas ir varginantis procesas, kuris ilgainiui šalims nerandant sutarimo nuveda kilusių ginčų teisminiu sprendimo/ų keliu.

RLDGA Technikos komiteto parengti, „Langų ir durų, ir jų komponentų kokybinio, ir vizualaus vertinimo metodiniai nurodymai, ir rekomendacijos“ gali būti techninės ir teisinės rekomendacijos, ir/arba privalomų sutartinių susitarimų, įsipareigojimų dėl gaminių kokybės pagrindas, leisiantis išvengti, ir/arba eliminuoti statybos dalyviams jų santykiuose nesutarimus taip pat galimas insinuacijas.

Respublikinė langų ir durų gamintojų asociacija, kaipšio dokumento autorė, draudžia šį leidinį visą arba jo atskiras dalis, aprašymus, brėžinius, išvadas ir visą kitą dokumente įvardintą medžiagą kopijuoti, plagijuoti ir naudoti, kuriant kitus analogiškus dokumentus, reikalingus juridinių, fizinių asmenų tokią pačią, analogišką ir panašią veiklą steigti ir/arba vykdyti.

Elektroninės formos dokumentai bei jų spausdintos versijos yra lygiavertės ir autorine teise saugomos RLDGA. Įmonės arba asmenys, įsigiję šį dokumentą, gali naudoti tik vidinio naudojimo tikslais vienoje vietoje arba savo įmonės vidaus tinkle.

“Langų ir durų, ir jų komponentų kokybinio, ir vizualaus vertinimo metodiniai nurodymai, ir rekomendacijos“leidinio elektroninę versiją galima įsigyti asociacijoje užsakius el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Užsakant šį dokumentą būtina atsiųti visus užsakovo rekvizitus nurodant kas iš pirkėjo (užsakovo) personaliai bus atsakingas už dokumento neplatinimą tretiesiems asmenims. Trečiųjų asmenų/šalių šio dokumento bet koks naudojimas, jo paskelbimas internetinėje erdvėje be RLDGA sutikimo, yra draudžiamas.

Draudžiamas bet koks šio dokumento pakeitimas. Įsigyjanti įmonė ar asmuo privalo jį naudoti tik su tuo susijusioje profesinėje veikloje. Įsigijusieji ir įsigydami šį dokumentą, vartotojai prisiima visišką teisinę atsakomybę už šio dokumento naudojimo sąlygas ir įsipareigoja tinkamai naudotis prieigos galimybėmis ir laikytis pripažintų duomenų saugumo principų ir jų teisinių aspektų.

Išsamiau susipažinti su visu leidinio turiniu galima RLDGA svetainės skyriuje RLDGA dokumentai.