2018-11-12

Vilnius
2018 – 11 -12

LANGŲ, DURŲ IR JŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS

STATYBOS TAISYKLĖS ST 2491109.01:2015

RECENZIJA

Langai, durys ir jų konstrukcijos yra daugiausiai funkcijų turintys pastatų elementai. Jie vaidina didelį vaidmenį viso pastato savybėms. Esant nekokybiškiems langams, ypač sovietmečiu pastatytuose pastatuose, pro langus gali išeiti net iki 30 % pastato šildymui tiekiamos šilumos energijos. Todėl jų montavimas, ypač sandarus įtvirtinimas sienose tapo labai reikšmingas veiksmas. Siekiant geros langų ir durų montavimo kokybės Respublikinė langų ir durų gamintojų asociacija 2003 metais išleido pirmąsias statybos taisykles ST 249.1109.01:2003. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis buvo pradėta keisti nekokybiškus susidėvėjusius langus sovietmečiu pastatytuose pastatuose. Ir tai davė gerus rezultatus taupant šilumos energiją, gerinant gyvenimo bei darbo komfortą pastatuose. Besiplečiant aukštesnės energinio naudingumo klasės pastatų statybai ir kokybiškesnių langų gamybai, Respublikinė langų ir durų gamintojų asociacija, įvertindama Lietuvos ir kitų šalių mokslinių tyrimų rekomendacijas, projektuotojų bei statybininkų įgytą patirtį ir permainas Europos Sąjungos direktyvose, paruošė išsamesnes, atitinkančias naujausius reikalavimus, statybos taisykles ST 2491109.01:2015 „LANGŲ, DURŲ IR JŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS“. Pastarosiose taisyklėse glaustai ir aiškiai pateikta argumentuota informacija apie langus veikiančius poveikius, jų galimus dydžius, veikimo schemas, patikimą montavimo technologiją bei priemones kokybiškam langų ir durų montavimui bei reikalavimus kokybei. Pažymėtina, kad šiose taisyklėse pirmą kartą Lietuvoje pateikti langų bei durų detalūs montavimo sprendiniai išorinių sienų šiltinimo sistemose. Pateikta informacija apie temperatūrų pasiskirstymo sienose sąveika su langų įstatymo vieta. Šiais sprendiniais dabar vadovaujamasi projektuojant ir statant bei modernizuojant aukštesnės energinio naudingumo klasės pastatus. Tokios išsamios taisyklės neabejotinai leidžia kvalifikuotai montuoti langus bei duris, mažinti šilumos energijos suvartojimą, gerinti gyvenimo bei darbo komfortą pastatuose. Taisyklėse pateiktos vertingos nuorodos langų bei durų priežiūrai. Jomis privalu vadovautis projektuojant, statant, modernizuojant bei eksploatuojant pastatus. Jose kvalifikuotai pateikta informacija naudotina ruošiant įvairaus lygio statybos specialistus mokymo įstaigose.

Dr. Česlovas Ignatavičius