2018-04-24

Išleistos „Langų ir durų eksploatacinių savybių deklaravimo ir CE ženklinimo metodiniai nurodymai ir rekomendacijos“

Pranešame visiems Lietuvos Langų, durų ir jų konstrukcijų gamintojams, pardavėjams, statybininkams ir visoms kontroliuojančioms jų veiklą Valstybės institucijoms, kad Respublikinė langų ir durų gamintojų asociacija išleido naujai parengtas „Langų ir durų eksploatacinių savybių deklaravimo ir CE ženklinimo metodinius nurodymus ir rekomendacijas“ Šis dokumentų rinkinys nusako visas sąlygas kurių privalo laikytis ir kokius dokumentus pateikti vartotojui juridiniai asmenys išleisdami į rinką savo langų, išorinių durų ir/ar jų konstrukcijų produktus taip pat ir kiti asmenys įveždami iš kitų šalių langų, išorinių durų ir/ar jų konstrukcijų produktus ir tiekdami juos vartotojams.

Langų ir išorinių durų ženklinimas CE ženklu Europos rinkoje tapo privalomas nuo 2010m vasario mėn. 1 d., tačiau gamintojai ir statybos procesą kontroliuojančios institucijos skirtingai interpretuoja atitinkamas CE deklaravimo ir ženklinimo procedūras bei skirtingai vertina CE dokumentus. RLDGA šiame dokumente pateikia visą privalomą informaciją ir metodinę medžiagą, kuri yra reikalinga vertinant langų ir išorinių durų arba šios kategorijos statybos produktų savybių pastovumo atitiktį ir rengiant langų ir išorinių durų eksploatacinių savybių deklaracijas bei žymint statybos produktus CE ženklu.

Leidinys gali būti naudingas ir užsakovams kaip informacinė medžiaga kokių dokumentų reikalauti iš rangovo ar gamintojo, kuris tiekia ar montuoja langus ar išorines duris.

Leidinį galima įsigyti tiek spausdintą, tiek ir elektroninėje versijoje paskambinus telefonu 8-5-2121216, arba parašius į el. paštą This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

RLDGA direktorius,     Arvydas Klimkevičius